N͟h͟à͟ ͟s͟ư͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟

N͟h͟ậ͟n͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟K͟.͟ ͟l͟à͟ ͟p͟h͟ậ͟t͟ ͟t͟ử͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟c͟h͟i͟ế͟m͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟q͟u͟.͟a͟n͟ ͟h͟.͟ệ͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟K͟.͟,͟ ͟b͟ị͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟s͟ư͟ ͟T͟h͟í͟c͟h͟ ͟T͟h͟ô͟n͟g͟ ͟A͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟h͟i͟ ͟2͟0͟0͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟t͟ộ͟i͟.͟

͟D͟ư͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟g͟i͟ớ͟i͟ ͟p͟h͟ậ͟t͟ ͟t͟ử͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ù͟a͟ ͟T͟ừ͟ ͟V͟â͟n͟,͟ ͟T͟P͟ ͟C͟a͟m͟ ͟R͟a͟n͟h͟ ͟(͟K͟h͟á͟n͟h͟ ͟H͟ò͟a͟)͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟b͟ứ͟c͟ ͟x͟ú͟c͟,͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟d͟u͟n͟g͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟t͟ố͟ ͟c͟á͟o͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟u͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟T͟h͟í͟c͟h͟ ͟T͟h͟ô͟n͟g͟ ͟A͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟h͟.͟i͟ế͟p͟ ͟d͟.͟â͟m͟ ͟t͟r͟ẻ͟.͟e͟m͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ầ͟n͟.͟ ͟N͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟p͟h͟ậ͟t͟ ͟t͟ử͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟“͟s͟ư͟ ͟p͟h͟ụ͟”͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟l͟ớ͟p͟ ͟7͟.͟

͟T͟ọ͟a͟ ͟l͟ạ͟c͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟s͟ố͟ ͟1͟1͟2͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟3͟/͟4͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟b͟à͟n͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟C͟a͟m͟ ͟L͟i͟n͟h͟,͟ ͟T͟P͟ ͟C͟a͟m͟ ͟R͟a͟n͟h͟ ͟(͟K͟h͟á͟n͟h͟ ͟H͟ò͟a͟)͟,͟ ͟n͟g͟ô͟i͟ ͟c͟h͟ù͟a͟ ͟m͟a͟n͟g͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟T͟ừ͟ ͟V͟â͟n͟,͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟x͟â͟y͟ ͟d͟ự͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟1͟9͟6͟8͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟b͟ư͟ớ͟c͟ ͟v͟à͟o͟ ͟c͟ổ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ù͟a͟,͟ ͟d͟u͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟r͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟t͟ĩ͟n͟h͟ ͟l͟ặ͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ố͟n͟ ͟t͟h͟i͟ề͟n͟ ͟t͟u͟.͟ ͟T͟h͟ế͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟,͟ ͟T͟r͟ụ͟ ͟t͟r͟ì͟ ͟n͟g͟ô͟i͟ ͟c͟h͟ù͟a͟ ͟n͟à͟y͟ ͟l͟à͟ ͟n͟h͟à͟ ͟s͟ư͟ ͟T͟h͟í͟c͟h͟ ͟T͟h͟ô͟n͟g͟ ͟A͟n͟h͟ ͟(͟t͟ê͟n͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟N͟h͟a͟n͟h͟)͟,͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ậ͟t͟ ͟t͟ử͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟t͟ố͟ ͟c͟á͟o͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟h͟.͟i͟ế͟.͟p͟ ͟d͟.͟â͟m͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟e͟m͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟v͟à͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟d͟à͟i͟.͟

͟N͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟K͟.͟ ͟(͟S͟N͟ ͟1͟9͟9͟4͟)͟,͟ ͟t͟r͟ú͟ ͟x͟ã͟ ͟T͟h͟à͟n͟h͟ ͟H͟ả͟i͟,͟ ͟T͟P͟.͟P͟h͟a͟n͟ ͟R͟a͟n͟g͟ ͟(͟N͟i͟n͟h͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟n͟)͟.͟ ͟D͟o͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟K͟.͟ ͟l͟à͟ ͟p͟h͟ậ͟t͟ ͟t͟ử͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ù͟a͟ ͟T͟ừ͟ ͟V͟â͟n͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟h͟ộ͟ ͟n͟g͟h͟è͟o͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟2͟0͟0͟6͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟N͟h͟a͟n͟h͟ ͟(͟P͟h͟á͟p͟ ͟d͟a͟n͟h͟ ͟T͟h͟í͟c͟h͟ ͟T͟h͟ô͟n͟g͟ ͟A͟n͟h͟)͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟K͟.͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟h͟ù͟a͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟d͟ư͟ỡ͟n͟g͟.͟

͟T͟u͟y͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟1͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟l͟ớ͟p͟ ͟7͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟K͟.͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟p͟h͟ổ͟n͟g͟ ͟p͟h͟a͟o͟.͟ ͟“͟S͟ư͟ ͟p͟h͟ụ͟”͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟k͟ì͟m͟ ͟n͟ổ͟i͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟v͟ọ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ấ͟p͟ ͟h͟è͟n͟.͟ ͟T͟ừ͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟2͟0͟0͟7͟,͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟K͟.͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟x͟u͟y͟ê͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟“͟s͟ư͟ ͟p͟h͟ụ͟”͟ ͟n͟à͟y͟ ͟é͟p͟ ͟q͟u͟a͟.͟n͟ ͟h͟.͟ệ͟ ͟t͟ì͟.͟n͟h͟ ͟d͟.͟ụ͟c͟,͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ù͟a͟ ͟T͟ừ͟ ͟V͟â͟n͟,͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟ở͟ ͟n͟h͟à͟ ͟r͟i͟ê͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟s͟ư͟,͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟x͟ã͟ ͟C͟a͟m͟ ͟T͟h͟ị͟n͟h͟ ͟T͟â͟y͟,͟ ͟T͟P͟.͟C͟a͟m͟ ͟R͟a͟n͟h͟ ͟(͟!͟?͟)͟.͟

͟S͟ợ͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟ạ͟i͟ ͟l͟ộ͟,͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟N͟h͟a͟n͟h͟ ͟“͟g͟i͟ả͟ ͟v͟ờ͟”͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟K͟.͟ ͟v͟ề͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟a͟ ͟m͟ẹ͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟T͟P͟.͟P͟h͟a͟n͟ ͟R͟a͟n͟g͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟t͟h͟ỉ͟n͟h͟ ͟t͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟K͟.͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟“͟q͟u͟a͟.͟n͟ ͟h͟.͟ệ͟”͟.͟ ͟Ô͟n͟g͟ ͟N͟h͟a͟n͟h͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟K͟.͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟h͟ù͟a͟ ͟T͟ừ͟ ͟V͟â͟n͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟“͟s͟ư͟ ͟p͟h͟ụ͟”͟ ͟c͟ó͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟g͟ấ͟p͟.͟ ͟N͟g͟a͟y͟ ͟l͟ậ͟p͟ ͟t͟ứ͟c͟,͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟K͟.͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟x͟e͟ ͟đ͟ò͟ ͟t͟ừ͟ ͟T͟P͟.͟P͟h͟a͟n͟ ͟R͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟h͟ù͟a͟ ͟T͟ừ͟ ͟V͟â͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟C͟a͟m͟ ͟R͟a͟n͟h͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟g͟ấ͟p͟ ͟m͟à͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟ấ͟y͟ ͟“͟s͟ư͟ ͟p͟h͟ụ͟”͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟t͟h͟ỏ͟a͟ ͟m͟ã͟n͟ ͟t͟ì͟.͟n͟h͟ ͟d͟.͟ụ͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟K͟.͟

͟C͟h͟á͟u͟ ͟K͟.͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ờ͟ ͟p͟h͟ạ͟c͟.͟ ͟T͟h͟ấ͟y͟ ͟l͟ạ͟,͟ ͟b͟à͟ ͟P͟h͟a͟n͟ ͟T͟h͟ị͟ ͟H͟à͟ ͟(͟m͟ẹ͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟K͟.͟)͟ ͟g͟ặ͟n͟g͟ ͟h͟ỏ͟i͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟h͟ồ͟i͟ ͟ấ͟p͟ ͟ú͟n͟g͟,͟ ͟c͟u͟ố͟i͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟K͟.͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟ể͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟b͟ộ͟ ͟s͟ự͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟l͟à͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟ị͟ ͟“͟s͟ư͟ ͟p͟h͟ụ͟”͟ ͟q͟.͟u͟a͟n͟ ͟h͟.͟ệ͟.͟t͟ì͟n͟.͟h͟ ͟d͟ụ͟.͟c͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ầ͟n͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟s͟u͟ố͟t͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟d͟à͟i͟

͟N͟h͟à͟ ͟s͟ư͟ ͟c͟h͟i͟ ͟2͟0͟0͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ể͟…͟ ͟“͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟t͟ộ͟i͟”͟
͟Q͟u͟á͟ ͟b͟ứ͟c͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟h͟.͟i͟ế͟.͟p͟ ͟d͟â͟.͟m͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟s͟ư͟ ͟T͟h͟í͟c͟h͟ ͟T͟h͟ô͟n͟g͟ ͟A͟n͟h͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟,͟ ͟b͟à͟ ͟P͟h͟a͟n͟ ͟T͟h͟ị͟ ͟H͟à͟ ͟l͟à͟m͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟t͟ố͟ ͟c͟á͟o͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟C͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟(͟C͟S͟Đ͟T͟)͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟n͟.͟ ͟D͟o͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ù͟a͟ ͟T͟ừ͟ ͟V͟â͟n͟,͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟C͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟C͟S͟Đ͟T͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟n͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟v͟à͟ ͟l͟ậ͟p͟ ͟h͟ồ͟ ͟s͟ơ͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟C͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟C͟S͟Đ͟T͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟T͟P͟.͟C͟a͟m͟ ͟R͟a͟n͟h͟ ͟đ͟ể͟ ͟x͟ử͟ ͟l͟ý͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟q͟u͟y͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟.͟

͟B͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟T͟P͟.͟C͟a͟m͟ ͟R͟a͟n͟h͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟h͟ụ͟ ͟l͟ý͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟d͟u͟n͟g͟ ͟t͟ố͟ ͟c͟á͟o͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟d͟â͟n͟,͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟l͟ậ͟p͟ ͟t͟ứ͟c͟,͟ ͟n͟h͟à͟ ͟s͟ư͟ ͟T͟h͟í͟c͟h͟ ͟T͟h͟ô͟n͟g͟ ͟A͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟4͟ ͟t͟h͟ầ͟y͟ ͟t͟u͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ù͟a͟ ͟T͟ừ͟ ͟V͟â͟n͟,͟ ͟g͟ồ͟m͟ ͟c͟á͟c͟ ͟t͟h͟ầ͟y͟:͟ ͟G͟i͟á͟c͟ ͟K͟h͟ô͟n͟g͟,͟ ͟T͟r͟ú͟c͟ ͟L͟ạ͟c͟,͟ ͟T͟r͟ú͟c͟ ͟K͟ỷ͟ ͟v͟à͟ ͟G͟i͟á͟c͟ ͟Q͟u͟ố͟c͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟x͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟t͟h͟ô͟n͟ ͟T͟â͟n͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟2͟,͟ ͟x͟ã͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟T͟h͟à͟n͟h͟,͟ ͟T͟P͟.͟P͟h͟a͟n͟ ͟R͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟“͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟”͟,͟ ͟x͟i͟n͟ ͟k͟h͟ắ͟c͟ ͟p͟h͟ụ͟c͟ ͟h͟ậ͟u͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟ề͟ ͟n͟g͟h͟ị͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟r͟ú͟t͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟t͟ố͟ ͟c͟á͟o͟.͟

͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟,͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ấ͟p͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟“͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟”͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟h͟ù͟a͟,͟ ͟m͟à͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟ ͟T͟ư͟ ͟v͟ấ͟n͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟H͟ộ͟i͟ ͟L͟u͟ậ͟t͟ ͟g͟i͟a͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟n͟ ͟n͟h͟ờ͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟đ͟ỡ͟.͟
͟N͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟“͟Đ͟ơ͟n͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟t͟r͟ợ͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟l͟ý͟”͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟à͟ ͟P͟h͟a͟n͟ ͟T͟h͟ị͟ ͟H͟à͟,͟ ͟H͟ộ͟i͟ ͟L͟u͟ậ͟t͟ ͟g͟i͟a͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ử͟ ͟L͟u͟ậ͟t͟ ͟s͟ư͟ ͟H͟ứ͟a͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟K͟a͟,͟ ͟Đ͟o͟à͟n͟ ͟L͟u͟ậ͟t͟ ͟s͟ư͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟n͟ ͟–͟ ͟k͟i͟ê͟m͟ ͟G͟i͟á͟m͟ ͟đ͟ố͟c͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟ ͟T͟ư͟ ͟v͟ấ͟n͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟l͟ý͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟n͟ ͟t͟r͟ự͟c͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟h͟a͟m͟ ͟g͟i͟a͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟v͟ệ͟ ͟q͟u͟y͟ề͟n͟ ͟v͟à͟ ͟l͟ợ͟i͟ ͟í͟c͟h͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟m͟i͟ễ͟n͟ ͟p͟h͟í͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟K͟.͟ ͟d͟o͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟h͟.͟i͟ế͟p͟ ͟d͟.͟â͟m͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟(͟1͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟)͟.͟

͟S͟a͟u͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟“͟đ͟à͟m͟ ͟p͟h͟á͟n͟”͟,͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟n͟h͟à͟ ͟s͟ư͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟á͟i͟ ͟đ͟ộ͟ ͟ă͟n͟ ͟n͟ă͟n͟,͟ ͟h͟ố͟i͟ ͟c͟ả͟i͟,͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟c͟a͟m͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟s͟ẽ͟ ͟n͟g͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟t͟ị͟n͟h͟ ͟t͟u͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟P͟h͟ậ͟t͟;͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟x͟i͟n͟ ͟b͟ồ͟i͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟2͟0͟0͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟k͟h͟ắ͟c͟ ͟p͟h͟ụ͟c͟ ͟h͟ậ͟u͟ ͟q͟u͟ả͟,͟ ͟d͟o͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟c͟ấ͟u͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟K͟.͟ ͟L͟u͟ậ͟t͟ ͟s͟ư͟ ͟K͟a͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟m͟ề͟m͟ ͟l͟ò͟n͟g͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟“͟h͟ố͟i͟ ͟h͟ậ͟n͟”͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟s͟ư͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟4͟ ͟n͟h͟à͟ ͟s͟ư͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ù͟a͟ ͟T͟ừ͟ ͟V͟â͟n͟,͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟u͟y͟ế͟t͟ ͟p͟h͟ụ͟c͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟b͟ỏ͟ ͟q͟u͟a͟ ͟v͟ụ͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟t͟r͟ự͟c͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟2͟0͟0͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟a͟y͟ ͟n͟h͟à͟ ͟s͟ư͟,͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟r͟ú͟t͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟t͟ố͟ ͟c͟á͟o͟.͟ ͟D͟o͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟h͟ồ͟ ͟s͟ơ͟ ͟v͟ụ͟ ͟á͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟C͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟C͟S͟Đ͟T͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟T͟P͟.͟C͟a͟m͟ ͟R͟a͟n͟h͟ ͟t͟h͟ụ͟ ͟l͟ý͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟ạ͟m͟ ͟x͟ế͟p͟ ͟h͟ồ͟ ͟s͟ơ͟.͟

͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟,͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟đ͟â͟y͟,͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟n͟h͟à͟ ͟s͟ư͟ ͟n͟à͟y͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟“͟g͟i͟ở͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟”͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟ị͟n͟h͟ ͟t͟u͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟a͟m͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟m͟à͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟ữ͟ ͟p͟h͟ậ͟t͟ ͟t͟ử͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ù͟a͟ ͟T͟ừ͟ ͟V͟â͟n͟,͟ ͟g͟â͟y͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟d͟ư͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟ ͟g͟i͟ớ͟i͟ ͟p͟h͟ậ͟t͟ ͟t͟ử͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟.͟ ͟D͟o͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟L͟u͟ậ͟t͟ ͟s͟ư͟ ͟H͟ứ͟a͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟K͟a͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟g͟ử͟i͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟t͟ố͟ ͟c͟á͟o͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟h͟i͟.͟ế͟p͟ ͟d͟.͟â͟m͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟e͟m͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟s͟ư͟ ͟T͟h͟í͟c͟h͟ ͟T͟h͟ô͟n͟g͟ ͟A͟n͟h͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟B͟a͟n͟ ͟T͟r͟ị͟ ͟s͟ự͟ ͟H͟ộ͟i͟ ͟P͟h͟ậ͟t͟ ͟g͟i͟á͟o͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟K͟h͟á͟n͟h͟ ͟H͟ò͟a͟,͟ ͟đ͟ề͟ ͟n͟g͟h͟ị͟ ͟x͟ử͟ ͟l͟ý͟ ͟n͟h͟à͟ ͟s͟ư͟ ͟n͟à͟y͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟q͟u͟y͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟G͟i͟á͟o͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟P͟h͟ậ͟t͟ ͟g͟i͟á͟o͟ ͟V͟i͟ệ͟t͟ ͟N͟a͟m͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟q͟u͟y͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *