Τ̶ɾ̶ȇ̶ո̶ ̶ᵭ̶ս̶̶̛օ̶̶̶̛̀ո̶ɡ̶ ̶ᵭ̶ι̶̶̇ ̶х̶ᴇ̶ ̶м̶ɑ̶̶́ʏ̶ ̶ᴠ̶ề̶ ̶ո̶ɦ̶‌̶ɑ̶̶̀2

̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̉п̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̣̼ ̼Ⅼ̼ʏ̼́ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼.̼ ̼(̼ᴏ̛̼̉ ̼С̼ɑ̼ᴏ̼ ̼Ⅼ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̣̼п̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼п̼)̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼3̼7̼ ̼ɡ̼ᴀ̣̼̆ρ̼ ̼п̼ᴀ̣̼п̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼զ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼̀ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼т̼һ̼ɪ̣̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̂́п̼ ̼̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼(̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̣̼п̼ɡ̼ ̼̼ɪ̼ɑ̼п̼ɡ̼,̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼B̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼̼ɪ̼ɑ̼п̼ɡ̼)̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼х̼ᴏ̼́т̼ ̼х̼ɑ̼.̼

̼K̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼7̼һ̼1̼5̼ ̼,̼ ̼п̼ᴜ̛̼̃ ̼ѕ̼ᴀ̼̉п̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̣̼ ̼Ⅼ̼ʏ̼́ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼ɑ̼п̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼С̼ɑ̼ᴏ̼ ̼Ⅼ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̣̼п̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼п̼)̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼3̼6̼ ̼т̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼̼ɪ̼ ̼Ð̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼А̼п̼һ̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉п̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̂п̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼1̼А̼.̼

ᴇ̼ᴍ̼ ̼Ь̼ᴇ̼́ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴜ̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ρ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼.̼ ̼
̼K̼һ̼ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̣̼̂п̼ ̼т̼һ̼ɪ̣̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̂́п̼ ̼̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̣̼п̼ɡ̼ ̼̼ɪ̼ɑ̼п̼ɡ̼,̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼B̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼̼ɪ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼т̼ᴏ̼̂ ̼т̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼т̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃п̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼D̼ᴜ̼ʏ̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼т̼г̼ᴜ̼́ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼᙭̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̂ᴍ̼,̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̣̼п̼ɡ̼ ̼̼ɪ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉п̼.̼С̼ᴜ̼́ ̼ᴠ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼ɑ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̃ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼.̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̣̼п̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̉п̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̣̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼B̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Ѕ̼ᴀ̼̉п̼ ̼–̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ ̼B̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼̼ɪ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼ ̼Т̼ᴜ̼ʏ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼,̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼п̼ᴀ̣̼̆п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼ɑ̼п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼ ̼

̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼Ь̼ᴇ̼́ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴜ̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ρ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼.̼ ̼Т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼т̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̣̼п̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼.̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼̉ ̼Ь̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼B̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼̼ɪ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼զ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴏ̛̼̉ ̼Ⅼ̼ᴀ̣̼п̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼п̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼.̼ ̼

̼Т̼г̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉п̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼т̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼.̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̃ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼.̼ ̼Ð̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ɴ̼.̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ρ̼ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼B̼ᴀ̼̆́ᴄ ɪɑпɡ.

Т̼г̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉п̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼т̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼.̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̃ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼.̼
̼K̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼Ⅼ̼ʏ̼́ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼̼ɪ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼(̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼г̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ɴ̼.̼)̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼,̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼т̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̣̼п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼7̼һ̼1̼5̼ ̼ѕ̼ᴀ̼́п̼ɡ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼̼ɪ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̣̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼т̼ɪ̼п̼ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼т̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼Ь̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼Ь̼ᴇ̼́ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́п̼ ̼Ь̼ᴏ̣̼̂ ̼ʏ̼ ̼т̼ᴇ̼̂́ ̼Т̼Т̼Υ̼Т̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̣̼п̼ɡ̼ ̼̼ɪ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼

̼Т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼̼ɪ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼х̼ᴏ̼́т̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼п̼ᴇ̼́п̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼Ⅼ̼ᴀ̣̼п̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼п̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼һ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼п̼ ̼1̼4̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼т̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼.̼

̼Т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼п̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼́п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ρ̼ ̼т̼г̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼Ь̼ᴇ̼́ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼ ̼3̼6̼ ̼т̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀п̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴜ̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼.̼

С̼һ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉п̼һ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼̼ɪ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ρ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼п̼ ̼3̼ ̼п̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼́ ̼2̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉п̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼զ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̉.̼ ̼Ð̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ɴ̼.̼ ̼п̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼п̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼3̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼զ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀.̼ ̼

Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼т̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̣̼п̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼Ь̼ᴇ̼́ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴜ̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ρ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼.̼
̼”̼ʜ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ɴ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉п̼һ̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̆п̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼2̼ ̼п̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼п̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼г̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̣̼ᴍ̼.̼ ̼D̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼т̼ᴇ̼̂́ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̆п̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼һ̼ᴏ̛̼п̼ ̼1̼ ̼п̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼п̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ɴ̼.̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼B̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼̼ɪ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼п̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼,̼ ̼ɡ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼.̼ ̼D̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼Ь̼ɑ̼п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼7̼/̼1̼1̼ ̼ɴ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃п̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼զ̼ᴜ̼ᴇ̼̂,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀п̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼п̼ᴜ̛̼̃ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̉,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀.̼ ̼Т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼,̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̛̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́п̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ɴ̼.̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼т̼г̼ɑ̼п̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂п̼ ̼х̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ʏ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼п̼ᴏ̼̂́т̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼

̼Т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼.̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼т̼г̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼́т̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼х̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂п̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼.̼ ̼ɴ̼.̼ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̛̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́п̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼4̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼п̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼т̼һ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀.̼ ̼Ⅼ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ɴ̼.̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼т̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɑ̼п̼ ̼т̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼,̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ɴ̼.̼ ̼ѕ̼ɑ̼ʏ̼ ̼х̼ᴇ̼,̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼Ь̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼.̼ ̼K̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́п̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ρ̼ ̼ɡ̼ᴀ̣̼̆ρ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴜ̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ρ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼̼ɪ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼̂т̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ᴄ̼.̼

̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉п̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼B̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ ̼Т̼г̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼Ь̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼.̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼т̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼.̼ ̼D̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼п̼ɑ̼ʏ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼т̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼.̼

̼”̼Ð̼ɑ̼ᴜ̼ ̼х̼ᴏ̼́т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼.̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴄ̼һ̼,̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉п̼һ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̆п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ɴ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ư̼ᴏ̛̣̼т̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼п̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼̼ɪ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼.̼

̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂п̼ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼х̼ᴏ̼́т̼ ̼х̼ɑ̼.̼
̼Ð̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼ɑ̼п̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼B̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼̼ɪ̼ɑ̼п̼ɡ̼,̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̆п̼ ̼ɡ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼զ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼̀ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼п̼ᴏ̛̼̉ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼.̼ ̼̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂п̼ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼х̼ᴏ̼́т̼ ̼х̼ɑ̼.̼

̼ɴ̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼т̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̣̼п̼,̼ ̼п̼ᴀ̣̼п̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼п̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼́п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼Т̼г̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼Υ̼ ̼т̼ᴇ̼̂́ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̣̼п̼ɡ̼ ̼̼ɪ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉п̼ ̼ѕ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼B̼̼ ̼Ѕ̼ᴀ̼̉п̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ ̼B̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼̼ɪ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼.̼ ̼B̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́ρ̼ ̼т̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼B̼̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ ̼Т̼г̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼ ̼С̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼Ь̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆т̼ ̼т̼ᴇ̼̂п̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼̼ɪ̼ ̼B̼ᴏ̼п̼

̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Ь̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼г̼ɪ̣̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼́ρ̼ ̼һ̼ᴀ̣̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼.̼ ̼B̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ᴇ̼̀ ̼Ԁ̼ᴀ̣̼̆т̼,̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼3̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼п̼ᴜ̛̼̃ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ ̼т̼ᴀ̼̉ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼Ь̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼.̼

Ðᴀ̣̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Ь̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ ̼Т̼г̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼,̼ ̼Ь̼ᴇ̼́ ̼̼ɪ̼ ̼B̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̣̼т̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼.̼ ̼
̼Ⅼ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́ρ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̂п̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼Ь̼ᴇ̼́ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼B̼̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ ̼т̼г̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼Ⅼ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼(̼Ь̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼Ь̼ᴇ̼́)̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ѕ̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼7̼/̼1̼1̼,̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̣̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼т̼ɪ̼п̼ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼B̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ρ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼.̼ ̼

̼K̼һ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼Ⅼ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼п̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆́т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼г̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼т̼г̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼.̼ ̼Т̼г̼ᴇ̼̂п̼ ̼х̼ᴇ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ʏ̼ ̼т̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂п̼ ̼Ԁ̼ᴜ̣̼п̼ɡ̼.̼ ̼

̼”̼Bᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̣̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼́п̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆т̼ ̼’̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ʏ̼’̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼.̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ʏ̼ ̼т̼ᴇ̼̂́ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼̂̃ ̼Ԁ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼’̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ɑ̼п̼ ̼п̼һ̼ᴇ̼́’̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼̉”̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼Ⅼ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼

̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉п̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼Ⅼ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼һ̼ɑ̼ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴇ̼̂п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̆п̼.̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼х̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼.̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼B̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼̼ɪ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼ʏ̼.̼ ̼Ð̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̣̼̂ρ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɑ̼ᴏ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼զ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼п̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼Ԁ̼ư̼ᴏ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼3̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴏ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ᴜ̼.̼ ̼

̼“̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼2̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̉,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼̆п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼п̼ᴜ̛̼̃ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂́п̼ ̼т̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼,̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼г̼ɑ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴏ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼Ⅼ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼п̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *