N̼Ó̼N̼G̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼N̼a̼y̼

Т̼ɪ̼ɴ̼ ̼С̼Ự̼С̼ ̼ɴ̼Ó̼ɴ̼̼ ̼CHIỀU ̼(̼10/7)̼:̼ ̼:̼С̼.̼А̼ ̼B̼ắ̼т̼ ̼ᴋ̼һ̼ẩ̼п̼ ̼ᴄ̼ấ̼ρ̼ ̼С̼ầ̼ᴜ̼ ̼Т̼һ̼ủ̼ ̼Ԛ̼ᴜ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ʜ̼ả̼ɪ̼ ̼т̼ạ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼à̼ ̼г̼ɪ̼ê̼п̼ɡ̼ ̼ở̼ ̼ʜ̼à̼ ̼ɴ̼ộ̼ɪ̼ ̼̼ɪ̼̼̀ ̼Р̼һ̼ạ̼ᴍ̼ ̼Т̼,̼ộ̼ɪ̼ ̼K̼һ̼ủ̼;̼п̼ɡ̼ ̼K̼һ̼ɪ̼.̼ế̼ρ̼ ̼–̼ ̼ɡ̼â̼ʏ̼ ̼С̼һ̼.̼ấ̼п̼ ̼Ð̼/̼ộ̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ư̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ậ̼п̼ ̼Т̼һ̼ự̼ᴄ̼ ̼һ̼ư̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴏ̼?̼?̼?̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼C̼L̼B̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼s̼a̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼g̼u̼e̼ ̼2̼

̼T̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼L̼B̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼ở̼ ̼L̼i̼g̼u̼e̼ ̼2̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼.̼

̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼6̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼F̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼L̼B̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼q̼u̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼ở̼ ̼L̼i̼g̼u̼e̼ ̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼“̼s̼p̼a̼m̼”̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼o̼s̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼L̼B̼.̼

̼C̼ả̼ ̼I̼n̼s̼t̼a̼g̼r̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼L̼B̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼H̼e̼e̼r̼e̼n̼v̼e̼e̼n̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼f̼a̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼F̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼v̼à̼ ̼I̼n̼s̼t̼a̼g̼r̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼C̼L̼B̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼Ở̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼9̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼J̼u̼l̼i̼a̼n̼ ̼P̼o̼n̼c̼e̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼b̼à̼n̼ ̼&̼ ̼2̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼1̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼g̼o̼l̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼9̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼q̼u̼e̼ ̼l̼à̼ ̼C̼L̼B̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼M̼o̼u̼s̼s̼a̼ ̼K̼o̼n̼e̼ ̼–̼ ̼Y̼a̼s̼s̼i̼n̼e̼ ̼B̼e̼n̼r̼a̼h̼o̼u̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼1̼2̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼K̼o̼n̼e̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼B̼e̼n̼r̼a̼h̼o̼u̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ù̼i̼.̼ ̼B̼e̼n̼r̼a̼h̼o̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼9̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼o̼n̼c̼e̼a̼u̼.̼

̼Y̼a̼s̼s̼i̼n̼e̼ ̼B̼e̼n̼r̼a̼h̼o̼u̼ ̼-̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼B̼e̼n̼r̼a̼h̼o̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼

̼M̼ù̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼đ̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼á̼ ̼4̼-̼1̼-̼4̼-̼1̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼3̼-̼1̼-̼4̼-̼2̼,̼ ̼4̼-̼2̼-̼3̼-̼1̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼4̼-̼4̼-̼2̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼B̼e̼n̼r̼a̼h̼o̼u̼ ̼v̼à̼ ̼K̼o̼n̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼ă̼n̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼i̼m̼e̼s̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼q̼u̼e̼ ̼d̼ẫ̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼P̼h̼á̼p̼.̼

̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼.̼
̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼0̼/̼6̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼

̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼-̼ ̼1̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼“̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼ự̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼L̼B̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼U̼2̼3̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼Á̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼U̼2̼3̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼H̼C̼V̼ ̼S̼e̼a̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼0̼,̼ ̼V̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼s̼u̼-̼t̼h̼a̼t̼-̼t̼h̼o̼n̼g̼-̼t̼i̼n̼-̼c̼a̼u̼-̼t̼h̼u̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼-̼h̼a̼i̼-̼b̼i̼-̼c̼s̼g̼t̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼x̼e̼-̼v̼i̼-̼v̼u̼o̼t̼-̼d̼e̼n̼-̼d̼o̼-̼5̼0̼2̼0̼2̼2̼2̼0̼6̼1̼7̼…̼

̼C̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼

̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼x̼e̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼…̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *