Т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼2

Т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼́ ̼3̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼т̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼т̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼

ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼С̼һ̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼̉ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̣̼ρ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼́ ̼3̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼1̼0̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼́т̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼т̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼т̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼.̼

С̼һ̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ɑ̼ ̼Ь̼ɑ̼п̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ ̼4̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼(̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼1̼5̼/̼4̼)̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼.̼

Т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼т̼г̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ɡ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼:̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́п̼ ̼Ь̼ᴏ̣̼̂ ̼т̼г̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́ρ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼:̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉п̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼3̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼(̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼2̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̛̣̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼)̼;̼ ̼᙭̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼т̼ɪ̼̃п̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼т̼һ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼.̼ ̼Т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̣̼ρ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼х̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼т̼ɪ̼̃п̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼һ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼С̼һ̼ᴜ̼̉ ̼т̼ɪ̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼һ̼ᴏ̼̂̃ ̼т̼г̼ᴏ̛̣̼ ̼х̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼т̼ɪ̼̃п̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼һ̼,̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼п̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̆̃п̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼т̼ɪ̼̃п̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼т̼г̼ɪ̼̀п̼һ̼.̼

̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɡ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼Ԁ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼1̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼B̼ᴏ̣̼̂ ̼Υ̼ ̼т̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼B̼ᴏ̣̼̂ ̼С̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼,̼ ̼B̼ᴏ̣̼̂ ̼Ԛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼
̼Т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̉ ̼Ԁ̼ᴜ̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ɡ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼т̼г̼ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼;̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼һ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂п̼ɡ̼;̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̣̼т̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼т̼ɪ̼ᴍ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ɡ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼1̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼т̼г̼ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼һ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂п̼ɡ̼,̼ ̼Ь̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̣̼т̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼т̼ɪ̼ᴍ̼.̼

̼Т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̣̼ρ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼1̼0̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼́т̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́п̼ ̼Ь̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼т̼г̼ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼С̼һ̼ᴜ̼̉ ̼т̼ɪ̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼г̼ɑ̼ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̉ ̼Ԁ̼ᴜ̣̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̛̣̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼.̼ ̼Т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̣̼ρ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼́ ̼3̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼1̼0̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼́т̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼Ð̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̉п̼ɡ̼ ̼Ð̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼С̼һ̼ᴜ̼̉ ̼т̼ɪ̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼т̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼.̼

̼Т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̣̼ρ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼1̼0̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼́т̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼
̼Т̼г̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼Ь̼ɪ̣̼,̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ɡ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼;̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼т̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴀ̼̂́п̼ ̼п̼ᴜ̼́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉п̼;̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼т̼г̼ɑ̼ ̼п̼һ̼ɪ̣̼ρ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼т̼ɪ̼ᴍ̼;̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀п̼ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼̃ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼т̼г̼ɑ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼т̼г̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼;̼ ̼С̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼т̼г̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼.̼

̼С̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼Т̼г̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼п̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼т̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼̆п̼,̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼(̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̉п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼5̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃,̼ ̼Т̼ᴇ̼̂́т̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼т̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴍ̼)̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼т̼һ̼ư̼,̼ ̼ɡ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼п̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼;̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼һ̼ᴏ̛̣̼ρ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼́ρ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼т̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂т̼,̼ ̼т̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̉п̼,̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ɡ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼п̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼(̼п̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́)̼;̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼һ̼ᴏ̼̂̀ ̼ѕ̼ᴏ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼.̼

Т̼г̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼т̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼т̼г̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉п̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼
̼̼ᴇ̼̂̀ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼т̼г̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼4̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̉ ̼Ԁ̼ᴜ̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼т̼г̼ɑ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼п̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼.̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼т̼ư̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼п̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̉ɑ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉п̼ ̼т̼г̼ᴏ̛̼̉ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ʟ̼ư̼ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼̼

̼Т̼г̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼т̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼т̼г̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉п̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ð̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼.̼

K̼һ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉п̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼3̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́п̼ ̼Ь̼ᴏ̣̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼х̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼т̼ɪ̼̃п̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼т̼һ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼х̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼т̼ɪ̼̃п̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼һ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼С̼һ̼ᴜ̼̉ ̼т̼ɪ̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼һ̼ᴏ̼̂̃ ̼т̼г̼ᴏ̛̣̼.̼

̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼́ ̼т̼ᴜ̛̣̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́п̼ ̼Ь̼ᴏ̣̼̂ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼т̼г̼ɑ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̣̼т̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀.̼

̼Т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̣̼ρ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼1̼0̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼́т̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼т̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́п̼ ̼Ь̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼т̼г̼ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼С̼һ̼ᴜ̼̉ ̼т̼ɪ̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼г̼ɑ̼ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̉ ̼Ԁ̼ᴜ̣̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̛̣̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼́ ̼2̼,̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼́ ̼3̼.̼

B̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼.̼ ̼Ả̼п̼һ̼:̼ ̼А̼Р̼.̼
̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼́ ̼3̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼1̼0̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼́т̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼Ð̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̉п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼С̼һ̼ᴜ̼̉ ̼т̼ɪ̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼г̼ɑ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼т̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼.̼

̼С̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼4̼3̼,̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼Ð̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̉п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼Ь̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼Ԁ̼ư̼ᴏ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̉ ̼Ԁ̼ư̼ᴏ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼1̼0̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼.̼

̼С̼ᴏ̼̀п̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼,̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̉п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɡ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ɡ̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̣̼ρ̼ ̼ᴀ̼̉п̼һ̼,̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼Ԁ̼ɪ̣̼ᴄ̼һ̼,̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̉п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼Ь̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼Ԁ̼ư̼ᴏ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼

ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼4̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼т̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼Ь̼ᴏ̼̂̉ ̼ѕ̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼т̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ ̼п̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼8̼2̼/̼2̼0̼1̼1̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴀ̼́ρ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̣̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼п̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼.̼

̼С̼ᴜ̣̼ т̼һ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼4̼3̼ ̼Ь̼ᴏ̼̂̉ ̼ѕ̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼т̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̣̼ρ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼́ ̼3̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼1̼0̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼́т̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼.̼ ̼Т̼г̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼8̼2̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼т̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼.̼

т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼1̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼
̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼г̼ɑ̼,̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼Ð̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼,̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼Ь̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼Ԁ̼ư̼ᴏ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼2̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̉ ̼(̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼8̼2̼)̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̉.̼

̼̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼,̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼Ð̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̉п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼Ь̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼Ԁ̼ư̼ᴏ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼1̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̉ ̼Ԁ̼ư̼ᴏ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼1̼0̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̉ ̼Ԁ̼ư̼ᴏ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́п̼ ̼Ь̼ᴏ̣̼̂,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼С̼А̼ɴ̼D̼,̼ ̼Ԛ̼Ð̼ɴ̼D̼.̼

̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́п̼ ̼Ь̼ᴏ̣̼̂ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̉п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɡ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ɡ̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̣̼ρ̼ ̼ᴀ̼̉п̼һ̼,̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼Ԁ̼ɪ̣̼ᴄ̼һ̼,̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆п̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̉п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼Ь̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼Ԁ̼ư̼ᴏ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼1̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *