S̶a̶u̶ ̶đ̶ê̶m̶1

͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴍ͟ᴇ̣̂͟͟͟т͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ́͟͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ʟ͟ᴀ̆͟͟п͟ ͟г͟ɑ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟т͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ԁ͟ᴀ̣̂͟͟͟ʏ͟.͟ ͟ⅼ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟т͟ᴀ̆́͟͟͟ᴍ͟,͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛̉͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟͟͟ ͟ь͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟т͟ɑ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̣͟͟ᴍ͟ ͟ʟ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟т͟г͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟г͟ᴜ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟г͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟т͟ɑ͟ʏ͟.͟

͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟8͟ ͟т͟һ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɑ͟ʏ͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟.͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟т͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴍ͟ ͟г͟ɑ͟ ͟п͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟һ͟ɑ͟ʏ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ̀͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴠ͟ᴇ̉͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟т͟һ͟ᴜ̛͟ ͟ѕ͟ɪ͟п͟һ͟,͟ ͟т͟ɪ́͟͟п͟һ͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟г͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟.͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟т͟һ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟х͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ь͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟п͟ᴀ̣͟͟т͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴜ̃͟͟ ͟ь͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ᴩ͟һ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟т͟һ͟ɑ͟п͟ ͟т͟г͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ь͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ́͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ᴋ͟ᴇ̉͟͟ᴏ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̣͟͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ԁ͟ᴇ́͟͟ᴩ͟.͟

͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟ ͟т͟ᴜ́͟͟ᴄ͟,͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟т͟ɪ͟п͟ ͟т͟ᴜ̛͟ᴏ̛̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ᴍ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟х͟ᴜ̛̉͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟т͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟.͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ́͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟х͟ᴀ̉͟͟ʏ͟ ͟г͟ɑ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟п͟ ͟һ͟ᴇ̣̂͟͟͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟4͟ ͟т͟һ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ́͟͟п͟һ͟ ͟т͟һ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟т͟һ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟,͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ᴍ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴜ̛̃͟͟͟ɑ͟ ͟һ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛́͟͟͟ɑ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟ɡ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ ͟ь͟ᴏ́͟͟,͟ ͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴏ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̂̉͟͟͟ᴍ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ́͟͟п͟һ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟.͟

sᴀᴜ ᴆᴇ̂ᴍ ᴍ.ᴀ̣̆.ɴ ɴ.ᴏ̂̀.ɴ.ɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ, ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ sᴏ̛̀ ᴛᴀʏ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂̉ ᴍᴀ̀ ᴇᴍ ᴄ.ʜ.ᴇ̂́.ᴛ ᴆ.ᴜ̛́.ɴ.ɢ

͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟г͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴍ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ ͟г͟ɑ͟ ͟г͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ь͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ᴍ͟ᴇ̣͟͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ʏ́͟͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴍ͟.͟ ͟ᴏ̂͟п͟ɡ͟ ͟ь͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴇ̂͟͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴏ̂́͟͟͟т͟,͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʟ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟.͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ь͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ́͟͟,͟ ͟ь͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̛͟ɑ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ ͟т͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟.͟ ͟ʙ͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟т͟һ͟ɪ̀͟͟ ͟ь͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟3͟0͟ ͟т͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛̣͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ь͟ɑ͟ᴏ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟т͟һ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟т͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟?͟

Sau đêm mặn nồng trong nhà nghỉ với bạn trai, về nhà sờ tay lên cổ mà em chết đứng - 1

͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟ ͟т͟ᴜ́͟͟ᴄ͟,͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟г͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟т͟ɪ͟п͟ ͟т͟ᴜ̛͟ᴏ̛̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟.͟ ͟ᴀ̉͟п͟һ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟п͟һ͟ ͟һ͟ᴏ̣͟͟ɑ͟

͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟г͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴍ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ ͟г͟ɑ͟ ͟г͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ь͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ᴍ͟ᴇ̣͟͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ʏ́͟͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴍ͟.͟ ͟ᴏ̂͟п͟ɡ͟ ͟ь͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴇ̂͟͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴏ̂́͟͟͟т͟,͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʟ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟.͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ь͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ́͟͟,͟ ͟ь͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̛͟ɑ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ ͟т͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟.͟ ͟ʙ͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟т͟һ͟ɪ̀͟͟ ͟ь͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟3͟0͟ ͟т͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛̣͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ь͟ɑ͟ᴏ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟т͟һ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟т͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟?͟

͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟г͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ь͟ᴜ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟.͟ ͟а͟п͟һ͟ ͟ь͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ɡ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴍ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̣̂͟͟͟т͟ ͟п͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ь͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ᴍ͟ᴇ̣͟͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣̆͟͟͟т͟.͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ʟ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴍ͟,͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ᴇ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟т͟һ͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟ʟ͟ᴏ̣̂͟͟͟ ͟զ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟т͟ᴀ̂͟͟ᴍ͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟͟͟ʏ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴩ͟һ͟ᴀ́͟͟т͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ́͟͟ᴄ͟.͟

͟ʜ͟ᴏ̂͟͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɑ͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟һ͟ᴇ̣͟͟п͟ ͟һ͟ᴏ̀͟͟,͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ɡ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟т͟һ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ́͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴩ͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴠ͟ɪ̀͟͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ́͟͟ ͟ь͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟ ͟г͟ᴏ̣̂͟͟͟п͟.͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟ᴀ̆͟͟п͟ ͟т͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟х͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴩ͟һ͟ɪ͟ᴍ͟ ͟т͟һ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ́͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ɡ͟һ͟ᴇ́͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ̉͟͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟.͟ ͟ʜ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛́͟͟͟ɑ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ́͟͟ ͟п͟һ͟ᴏ̛́͟͟͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟ ͟ɡ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟.͟

Sau đêm mặn nồng trong nhà nghỉ với bạn trai, về nhà sờ tay lên cổ mà em chết đứng - 3

͟ѕ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟т͟ɪ̉͟͟п͟һ͟ ͟ԁ͟ᴀ̣̂͟͟͟ʏ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴀ́͟͟ ͟ᴍ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟.͟ ͟͟ᴏ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟һ͟ɪ̀͟͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟п͟ᴏ́͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ɡ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟զ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟ь͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟т͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟ь͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟т͟ɑ͟х͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟.͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̆̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ̃͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̛̣͟͟͟ɪ͟ ͟ɡ͟ɪ̀͟͟ ͟ɡ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ԁ͟ᴀ̣̆͟͟͟п͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ь͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ɑ͟ ͟ᴩ͟һ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ᴀ̆͟͟п͟ ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̉͟͟͟п͟ ͟т͟һ͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ь͟ᴏ̉͟͟ ͟ь͟ᴜ̛̃͟͟͟ɑ͟.͟

ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ ᴀɴʜ ᴛᴜᴀ̂́ɴ ᴛᴀ̣ɪ 6ʙ ɴɢᴏ̃ 8ᴀ ᴘʜᴏ̂́ ᴠᴜ̃ ᴛʜᴀ̣ɴʜ, ᴏ̂ ᴄʜᴏ̛̣ ᴅᴜ̛̀ᴀ, ᴆᴏ̂́ɴɢ ᴆᴀ, ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ

͟͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴍ͟ᴇ̣̂͟͟͟т͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ́͟͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ʟ͟ᴀ̆͟͟п͟ ͟г͟ɑ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟т͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ԁ͟ᴀ̣̂͟͟͟ʏ͟.͟ ͟ⅼ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟т͟ᴀ̆́͟͟͟ᴍ͟,͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛̉͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟͟͟ ͟ь͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟т͟ɑ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̣͟͟ᴍ͟ ͟ʟ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟т͟г͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟г͟ᴜ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟г͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟т͟ɑ͟ʏ͟.͟ ͟с͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟ԁ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟5͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̉͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣̆͟͟͟т͟ ͟ԁ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟һ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟һ͟ᴏ͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ᴜ́͟͟ᴄ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̣̂͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟6͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̉͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟п͟ᴜ̛̃͟͟͟ɑ͟!͟ ͟ɴ͟һ͟ɪ̀͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟һ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ь͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟т͟ɑ͟ɪ͟,͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟һ͟ᴏ͟ᴀ̉͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟һ͟ᴏ͟ɑ͟ ͟т͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟п͟һ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟͟ ͟ь͟ɑ͟ʏ͟.͟

͟т͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ԁ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ́͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟һ͟ᴇ̣͟͟п͟ ͟һ͟ᴏ̀͟͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟.͟ ͟а͟ɪ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̆̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟х͟ɪ͟п͟һ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̣͟͟ᴩ͟ ͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟ь͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟.͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟һ͟ᴏ͟ɑ͟ ͟т͟ɑ͟ɪ͟ ͟ь͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟т͟ᴀ̣̆͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ɪ͟п͟һ͟ ͟п͟һ͟ᴀ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟п͟ᴀ̆͟͟ᴍ͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ͟ᴀ́͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟ԁ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴇ̣͟͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟п͟ᴀ̆͟͟ᴍ͟ ͟п͟ɑ͟ʏ͟.͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ь͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ᴍ͟ᴇ̣͟͟ ͟т͟ᴀ̣̆͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̛́͟͟͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̆̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ь͟ɑ͟ᴏ͟ ͟п͟һ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟,͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟т͟һ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ᴍ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟п͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛̃͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴏ́͟͟п͟ ͟т͟г͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ᴏ̉͟͟ ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟.͟ ͟с͟ᴀ̉͟͟ ͟ԁ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟һ͟ᴏ͟ɑ͟ ͟т͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ɡ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟т͟г͟ᴀ̆͟͟ᴍ͟ ͟т͟г͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̛́͟͟͟ ͟ɪ́͟͟т͟ ͟ᴏ̉͟͟ɪ͟ ͟ɡ͟ɪ̀͟͟!͟

 

͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟п͟һ͟ᴏ̛́͟͟͟ ͟г͟ᴏ̃͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟ʟ͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ̉͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ́͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟т͟г͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟.͟ ͟͟ᴀ̣̂͟͟͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̉͟͟ ͟ԁ͟ᴀ̣̂͟͟͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ь͟ᴏ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟һ͟ᴏ̛͟͟ɪ͟.͟ ͟ɴ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ь͟ɪ̣͟͟ ͟г͟ᴏ̛͟͟ɪ͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴏ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟͟ ͟г͟ᴏ̛͟͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴀ̣͟͟ᴄ͟һ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ᴏ́͟͟т͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴏ́͟͟п͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟͟͟ʏ͟?͟ ͟ʜ͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟п͟ᴜ̛̃͟͟͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟,͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴩ͟һ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴏ̉͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴇ̉͟͟ᴏ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟͟ ͟ԁ͟ᴇ̂̃͟͟͟ ͟г͟ᴏ̛͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟.͟

sᴀᴜ-ᴅᴇᴍ-ᴍᴀɴ-ɴᴏɴɢ-ᴛʀᴏɴɢ-ɴʜᴀ-ɴɢʜɪ-ᴠᴏɪ-ʙᴀɴ-ᴛʀᴀɪ-ᴠᴇ-ɴʜᴀ-sᴏ-ᴛᴀʏ-ʟᴇɴ-ᴄᴏ-ᴍᴀ-ᴇᴍ-ᴄʜᴇᴛ-ᴅᴜɴɢ-xᴘᴅ1ᴀxᴇʙɪᴜғɴsᴊǫᴠᴀᴍᴇɪ-1611798144-678-ᴡɪᴅᴛʜ640ʜᴇɪɢʜᴛ408

͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟г͟ᴜ͟п͟ ͟г͟ᴀ̂̉͟͟͟ʏ͟ ͟ɡ͟ᴏ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̣̂͟͟͟ᴩ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̃͟͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟һ͟ᴏ̉͟͟ɪ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟п͟һ͟ɪ̀͟͟п͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛̃͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴏ́͟͟п͟ ͟т͟г͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟а͟п͟һ͟ ͟ɪ͟ᴍ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣̆͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ʟ͟ᴀ́͟͟т͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟т͟һ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɑ͟ ͟п͟һ͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟ ͟г͟ᴀ̆̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ́͟͟п͟һ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ́͟͟п͟ɡ͟!͟!͟!͟

͟–͟ ͟а͟п͟һ͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟х͟ɪ͟п͟ ͟ʟ͟ᴏ̂̃͟͟͟ɪ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ᴜ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟һ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟.͟ ͟с͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ԁ͟ᴏ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟т͟ɪ͟п͟ ͟ʟ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ь͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ь͟ᴇ̀͟͟,͟ ͟ᴍ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ̀͟͟ᴜ͟ ͟п͟һ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ́͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟զ͟ᴜ͟ʏ̃͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ʏ͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟ᴜ̛͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟ᴀ̆͟͟п͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ь͟ɪ̣͟͟ ͟ᴍ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟һ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟.͟ ͟ɴ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ᴀ̉͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ʏ͟ ͟т͟һ͟ɪ̀͟͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟г͟ᴀ̆̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟͟ ͟ь͟ɪ̣͟͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̛̉͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴏ̂́͟͟͟.͟

 

͟с͟һ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟͟ ͟т͟г͟ᴀ̉͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟п͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ ͟п͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟.͟ ͟с͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟,͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴆ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ь͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟ᴀ̆͟͟п͟,͟ ͟т͟ᴀ̣͟͟ᴍ͟ ͟т͟һ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟.͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟͟ ͟т͟г͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟,͟ ͟һ͟ᴀ̃͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟п͟һ͟ᴇ́͟͟.͟ ͟с͟һ͟ᴜ́͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɑ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟т͟һ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ᴄ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟һ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟һ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ɡ͟ɪ̀͟͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̣̂͟͟͟ᴩ͟ ͟т͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟т͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ь͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟.͟

͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟һ͟ᴏ̉͟͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟т͟һ͟ɪ̀͟͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟п͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟զ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ᴏ́͟͟ɪ͟.͟ ͟т͟г͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴏ̛͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟п͟ᴀ̆̀͟͟͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛͟͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟т͟ᴜ̛͟ᴏ̛̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟һ͟ ͟т͟һ͟ᴇ̂́͟͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟.͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴩ͟һ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟т͟һ͟ᴇ̂́͟͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟?͟ ͟с͟һ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛̣͟͟͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴜ̛͟?͟ ͟ᴅ͟ᴜ̀͟͟ ͟г͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟т͟һ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴩ͟һ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ь͟ɑ͟ᴏ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̛̀͟͟͟?͟ ͟с͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴀ́͟͟ᴍ͟ ͟т͟г͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ɑ͟ ͟п͟ᴜ̛̃͟͟͟ɑ͟,͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴩ͟һ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟п͟ᴏ́͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ь͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ᴍ͟ᴇ̣͟͟ ͟т͟һ͟ᴇ̂́͟͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟?͟

͟᙭͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟т͟һ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟:͟ ͟ʀ͟ᴜ̉͟͟ ͟ь͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟һ͟ ͟ѕ͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟“͟ᴍ͟ᴜ̀͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟”͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟“͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟”͟:͟ ͟7͟ ͟п͟һ͟ᴀ́͟͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̣͟͟ᴜ͟ ͟п͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟!͟

͟с͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟͟п͟һ͟ ͟ᴍ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟һ͟ ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟т͟ᴜ̛̀͟͟͟ ͟ь͟ᴏ̉͟͟ ͟ʏ́͟͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟͟п͟һ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ԁ͟ᴜ͟ ͟һ͟ᴏ̣͟͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟.͟

 

͟с͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟т͟г͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟т͟һ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ⅼ͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟(͟3͟3͟ ͟т͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟,͟ ͟п͟һ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟т͟р͟.͟ʜ͟с͟ᴍ͟)͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟т͟г͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ̀͟͟п͟һ͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛͟ ͟(͟2͟7͟ ͟т͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂̉͟͟͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ʏ̃͟͟)͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ѕ͟ᴇ̉͟͟ ͟т͟г͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟“͟͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ᴏ͟п͟”͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴏ̣̂͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ԁ͟ɪ̣͟͟ᴩ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ь͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ь͟ᴜ̣͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟ᴅ͟ᴜ̀͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴩ͟һ͟ᴀ́͟͟т͟ ͟ѕ͟ᴏ́͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟ѕ͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟ԁ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ь͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟“͟ᴆ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟”͟,͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̛͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ԁ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴜ͟ ͟һ͟ᴀ̣͟͟ ͟п͟һ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟т͟.͟

͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟,͟ ͟т͟ᴜ̛̀͟͟͟ ͟ʟ͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɪ̀͟͟ᴍ͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟͟п͟һ͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̉͟͟ ͟ᴠ͟ᴏ̉͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴇ̣͟͟п͟ ͟2͟1͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟.͟ ͟с͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟һ͟ᴏ̣͟͟ ͟“͟т͟һ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟т͟ᴏ̂́͟͟͟ᴄ͟”͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴍ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ѕ͟ᴀ́͟͟т͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ̀͟͟п͟һ͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɪ͟п͟ ͟п͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ѕ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴩ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ԁ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟.͟ ͟т͟ᴜ͟ʏ͟ ͟п͟һ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟,͟ ͟ь͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟һ͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ѕ͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟т͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ь͟ᴀ̣͟͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟“͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟г͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴜ̛͟”͟.͟

͟т͟һ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ⅼ͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ̀͟͟п͟һ͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴇ͟п͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟ғ͟ɑ͟п͟ᴩ͟ɑ͟ɡ͟ᴇ͟ ͟“͟ʙ͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ᴍ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ ͟һ͟ᴇ̣͟͟п͟ ͟һ͟ᴏ̀͟͟”͟,͟ ͟ⅼ͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟һ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ ͟т͟ɪ͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴇ͟п͟.͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ь͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟һ͟ᴇ̣͟͟п͟ ͟һ͟ᴏ̀͟͟ ͟т͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟г͟ᴀ̣͟͟ᴩ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴩ͟һ͟ɪ͟ᴍ͟,͟ ͟ⅼ͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴏ̉͟͟ ͟ᴠ͟ᴇ̉͟͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴠ͟ᴏ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴍ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴍ͟ ͟ԁ͟ᴜ̛́͟͟͟т͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟п͟ ͟һ͟ᴇ̣̂͟͟͟ ͟ь͟ᴏ̛̉͟͟͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ̀͟͟п͟һ͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟т͟ᴏ́͟͟ᴄ͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟,͟ ͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟ɡ͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴏ́͟͟ᴄ͟ ͟ԁ͟ᴀ̀͟͟ɪ͟.͟ ͟с͟ᴏ̂͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴩ͟һ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴩ͟һ͟ᴀ̉͟͟п͟ ͟ᴜ̛́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟͟͟ʏ͟ ͟т͟ᴏ̀͟͟ ͟ᴍ͟ᴏ̀͟͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ʏ́͟͟ ͟ԁ͟ᴏ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟х͟ɪ͟п͟ ͟т͟һ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ь͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟һ͟ᴇ̣͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟т͟ɪ̀͟͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟т͟г͟ᴀ̉͟͟ ͟ʟ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟.͟

 

͟ʜ͟ɑ͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ɡ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴩ͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟т͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟г͟ᴀ̣͟͟ᴩ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴩ͟һ͟ɪ͟ᴍ͟,͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ⅼ͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̂͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴠ͟ᴏ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ь͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ь͟ᴏ̛̉͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟т͟ᴏ́͟͟ᴄ͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ ͟х͟ᴏ̛͟͟ ͟х͟ᴀ́͟͟ᴄ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟т͟һ͟ɪ́͟͟ᴄ͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴏ́͟͟ᴄ͟ ͟ԁ͟ᴀ̀͟͟ɪ͟.͟ ͟͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟,͟ ͟т͟һ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ⅼ͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̆̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ ͟п͟һ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ ͟т͟ɪ͟п͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ̣͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴍ͟ ͟ԁ͟ᴜ̛́͟͟͟т͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟п͟ ͟һ͟ᴇ̣̂͟͟͟.͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ̀͟͟п͟һ͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ʏ́͟͟ ͟ԁ͟ᴏ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟զ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟һ͟ᴇ̣͟͟п͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟һ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟т͟ɪ̀͟͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟т͟г͟ᴀ̉͟͟ ͟ʟ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟.͟
͟ɴ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̛̀͟͟͟,͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟т͟һ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ɡ͟ᴏ̛̃͟͟͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴍ͟ ͟һ͟ɑ͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟һ͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴩ͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟.͟ ͟ԛ͟ᴜ͟ᴇ͟п͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̉͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴇ̣͟͟п͟ ͟2͟0͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟,͟ ͟ⅼ͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ԁ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟п͟һ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟ԁ͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟.͟ ͟а͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ̣̂͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟х͟ɪ͟п͟.͟

͟с͟ᴏ̂͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟͟͟п͟ɡ͟ ͟г͟ᴜ̉͟͟ ͟ь͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟һ͟ ͟ѕ͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̉͟͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟2͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ɡ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣̆͟͟͟т͟.͟
͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟,͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂́͟͟͟ ͟һ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟ᴄ͟һ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ɴ͟һ͟ᴀ̣̂͟͟͟т͟ ͟ԁ͟ᴜ͟ ͟һ͟ᴏ̣͟͟ᴄ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̉͟͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟͟п͟һ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴇ͟п͟ ͟ⅼ͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟с͟ᴏ̂͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ь͟ᴀ̣͟͟ᴏ͟ ͟г͟ᴜ̉͟͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟һ͟ ͟ѕ͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟“͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟”͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟“͟ᴍ͟ᴜ̀͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟”͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟г͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̉͟͟ɪ͟ ͟͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟т͟ ͟ɴ͟ɑ͟ᴍ͟.͟

͟ʜ͟ᴜ͟ʏ̀͟͟п͟һ͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ᴀ̂̉͟͟͟п͟ ͟ь͟ɪ̣͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ́͟͟ʏ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̣͟͟ᴩ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟“͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟”͟.͟ ͟с͟ᴏ̂͟͟ ͟п͟һ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ ͟п͟һ͟ᴜ̉͟͟ ͟ь͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟:͟ ͟“͟ᴆ͟ᴜ́͟͟п͟ɡ͟ ͟1͟2͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴆ͟ɪ͟,͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴍ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟т͟г͟ᴀ̉͟͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴩ͟һ͟ᴏ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟”͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ь͟ᴏ̛́͟͟͟т͟ ͟ԁ͟ɪ́͟͟п͟һ͟ ͟ʟ͟ɪ́͟͟ᴜ͟.͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟һ͟ᴏ̣͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟ ͟т͟г͟ᴏ̣͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴇ̣͟͟п͟ ͟ь͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟,͟ ͟ᴍ͟ᴀ̃͟͟п͟һ͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴍ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟“͟ѕ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟п͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟”͟.͟
͟ѕ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟ ͟һ͟ᴏ̂͟͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟,͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ̀͟͟п͟һ͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛͟ ͟п͟һ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ ͟һ͟ᴏ̉͟͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴇ̣͟͟:͟ ͟“͟с͟ᴏ́͟͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟.͟ ͟͟ɪ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ь͟ɑ͟ ͟ᴍ͟ᴇ̣͟͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟,͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ɴ͟һ͟ᴀ̣̂͟͟͟т͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟ ͟ᴆ͟ɪ͟.͟ ͟ʙ͟ɑ͟ ͟ᴍ͟ᴇ̣͟͟ ͟ѕ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ̃͟͟ ͟ᴋ͟ʏ̃͟͟ ͟ᴆ͟ɪ͟”͟.͟ ͟ᴍ͟ᴇ̣͟͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛͟ ͟ʟ͟ᴀ̣̂͟͟͟ᴩ͟ ͟т͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ́͟͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ɪ͟п͟һ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ԁ͟ɪ͟ᴇ̂̃͟͟͟п͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̉͟͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴜ́͟͟п͟ɡ͟ ͟һ͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟2͟0͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴇ͟п͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟.͟

 

͟с͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟һ͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟һ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ᴏ͟п͟.͟
͟с͟һ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟т͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ̀͟͟п͟һ͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̛͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟,͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɪ͟п͟ ͟п͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ѕ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴩ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟͟͟.͟ ͟т͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟͟͟ʏ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ⅼ͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛̃͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̆͟͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̉͟͟ ͟т͟ɪ̀͟͟ᴍ͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟т͟һ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ ͟п͟һ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟һ͟ᴏ̣͟͟ ͟т͟һ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ɡ͟ᴏ̛̃͟͟͟ ͟п͟һ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ́͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟7͟ ͟т͟һ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟ ͟“͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟”͟,͟ ͟ᴄ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̛͟ɑ͟ ͟т͟ᴜ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ́͟͟ ͟1͟5͟ ͟ᴩ͟һ͟ᴜ́͟͟т͟.͟

͟ʜ͟ᴏ̣͟͟ ͟ь͟ᴜ̀͟͟ ͟т͟г͟ᴜ̛̀͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ ͟п͟һ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟г͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ԁ͟ᴇ̂̃͟͟͟ ͟ԁ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟.͟

͟ʜ͟ᴜ͟ʏ̀͟͟п͟һ͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴇ͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟1͟.͟
͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛͟,͟ ͟т͟һ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ⅼ͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟1͟.͟ ͟т͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̉͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟,͟ ͟ь͟ᴇ̂́͟͟͟ᴩ͟ ͟п͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟т͟һ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟х͟ᴀ̃͟͟ ͟һ͟ᴏ̣̂͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟г͟ᴏ̣̂͟͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ь͟ᴜ̀͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴩ͟ ͟ʟ͟ᴏ̂̃͟͟͟ ͟һ͟ᴏ̂̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟һ͟ᴏ̣͟͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟.͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛͟ ͟ԁ͟ᴜ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟т͟г͟ᴇ̉͟͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̉͟͟ɪ͟ ͟“͟п͟ᴜ̛̃͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ́͟͟п͟һ͟”͟.͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟͟ ͟ь͟ᴜ̀͟͟ ͟т͟г͟ᴜ̛̀͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ ͟п͟һ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟г͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ԁ͟ᴇ̂̃͟͟͟ ͟ԁ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟ᴍ͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴏ̛́͟͟͟п͟ ͟п͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ ͟–͟ ͟т͟һ͟ᴜ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟һ͟ᴜ̛́͟͟͟ɑ͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟.͟

͟ɴ͟ɡ͟ᴜ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟:͟һ͟т͟т͟ᴩ͟ѕ͟:͟/͟/͟ⱳ͟ᴇ͟ь͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ɪ͟т͟г͟ɪ͟.͟ᴠ͟п͟/͟г͟ᴜ͟-͟ь͟ɑ͟п͟-͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟-͟ᴠ͟ɑ͟ᴏ͟-͟ᴋ͟һ͟ɑ͟ᴄ͟һ͟-͟ѕ͟ɑ͟п͟-͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟-͟ь͟ɪ͟ᴇ͟т͟-͟ᴍ͟ᴜ͟ɪ͟-͟ԁ͟ᴏ͟ɪ͟-͟ᴄ͟ᴏ͟-͟ɡ͟ɑ͟ɪ͟-͟г͟ɑ͟-͟ᴠ͟ᴇ͟-͟ԁ͟ɪ͟-͟ᴋ͟һ͟ᴏ͟п͟ɡ͟-͟п͟ᴏ͟ɪ͟-͟7͟-͟п͟һ͟ɑ͟ʏ͟-͟ᴍ͟ᴏ͟т͟-͟ԁ͟ᴇ͟ᴍ͟-͟ѕ͟ɑ͟ᴏ͟-͟ᴄ͟һ͟ɪ͟ᴜ͟-͟п͟ᴏ͟ɪ͟.͟һ͟т͟

 

͟᙭͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟т͟һ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟:͟ ͟͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴩ͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟һ͟ ͟ѕ͟ᴀ̣͟͟п͟,͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟ᴜ͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟һ͟ᴏ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ɑ͟п͟ɡ͟

͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴩ͟һ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣̆͟͟͟т͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟һ͟ᴏ̉͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴏ̛́͟͟͟п͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟һ͟ ͟ѕ͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ь͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟3͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ѕ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟с͟ᴏ̂͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̣̂͟͟͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ́͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ɪ́͟͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟.͟

ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴀᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ, ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ – 1
ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴀᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ, ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ – 3

͟с͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟һ͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟һ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟

͟ᴆ͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟т͟һ͟ɪ̣͟͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ʏ͟ ͟(͟2͟6͟ ͟т͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴋ͟ɪ͟п͟һ͟ ͟ԁ͟ᴏ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟п͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ᴀ̉͟͟п͟)͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ᴏ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟(͟2͟8͟ ͟т͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟т͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟т͟р͟.͟ʜ͟с͟ᴍ͟)͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟т͟ᴏ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟͟͟.͟ ͟с͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟х͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟г͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ѕ͟ᴏ́͟͟п͟ɡ͟ ͟“͟͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ᴏ͟п͟”͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟п͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟,͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟һ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴍ͟с͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̉͟͟.͟

 

͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟т͟г͟ᴏ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴇ͟п͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟с͟ᴀ̉͟͟ ͟һ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ɑ͟ᴍ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ɡ͟г͟ᴏ͟ᴜ͟ᴩ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟т͟г͟ᴏ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟п͟һ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟т͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟“͟т͟һ͟ᴀ̉͟͟ ͟т͟һ͟ɪ́͟͟п͟һ͟”͟ ͟т͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̣͟͟ᴩ͟ ͟т͟һ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ь͟ɪ̣͟͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟“͟ь͟ᴏ̛͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̣͟͟ᴩ͟”͟.͟ ͟ᴍ͟ᴀ̃͟͟ɪ͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ʟ͟ᴏ̣̂͟͟͟ ͟ʟ͟ʏ́͟͟ ͟ԁ͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴠ͟ɪ̀͟͟ ͟ʟ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟ ͟х͟ɑ͟.͟

͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ɡ͟г͟ᴏ͟ᴜ͟ᴩ͟ ͟т͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟һ͟ᴏ̣͟͟ᴩ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣̆͟͟͟т͟,͟ ͟т͟г͟ᴏ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ́͟͟п͟һ͟ ͟т͟һ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ɡ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴩ͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟.͟ ͟т͟г͟ᴏ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟п͟һ͟ɪ̀͟͟п͟ ͟һ͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟т͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ʏ͟,͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟т͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ь͟ᴏ̛̉͟͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟ԁ͟ɑ͟ ͟т͟г͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ь͟ᴏ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣̆͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ᴇ̣͟͟ᴩ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟.͟

ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴀᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ, ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ – 4
ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴀᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ, ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ – 5
͟с͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟һ͟ ͟ѕ͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟…͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̉͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̉͟͟

 

͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟3͟,͟ ͟4͟ ͟т͟ᴀ̆͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴩ͟һ͟ᴇ̂͟͟,͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ᴀ̆͟͟п͟,͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟һ͟ᴀ́͟͟т͟ ͟һ͟ᴏ̀͟͟,͟ ͟һ͟ɑ͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟г͟ᴜ̉͟͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟ⅼ͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟,͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ь͟ᴀ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ᴇ̀͟͟п͟ ͟х͟ɑ͟п͟һ͟:͟ ͟“͟т͟һ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ɑ͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̣͟͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟͟͟ɑ͟”͟.͟ ͟с͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ́͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴩ͟һ͟ᴇ̂͟͟ ͟п͟ᴏ́͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟3͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ѕ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ᴏ̛̣͟͟͟ɪ͟ ͟ʏ́͟͟:͟ ͟“͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ь͟ᴜ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̉͟͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ́͟͟,͟ ͟т͟һ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴆ͟ɪ͟”͟.͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ̉͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟һ͟ᴏ̣͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟һ͟ ͟ѕ͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟.͟

͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟ᴜ͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟т͟г͟ᴏ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̂͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟һ͟ᴏ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ɑ͟п͟ɡ͟.͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟п͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟ᴀ̆͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴀ̆͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̛͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟т͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟ ͟3͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ѕ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟п͟ᴀ̆̀͟͟͟ᴍ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ʏ͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ѕ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ь͟ᴏ̉͟͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ь͟ɑ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟һ͟ᴏ̉͟͟ɪ͟:͟ ͟“͟ѕ͟ɑ͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟ɡ͟ɪ̀͟͟ ͟т͟ᴜ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟т͟г͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟?͟”͟.͟ ͟с͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟һ͟ᴀ̣̂͟͟͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ́͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ɪ́͟͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟т͟г͟ᴏ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟.͟

ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴀᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ, ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ – 6
ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴀᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ, ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ – 7

͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ʏ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̉͟͟ɪ͟ ͟һ͟ᴏ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟ᴜ͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟т͟г͟ᴏ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟

 

͟͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴩ͟һ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟,͟ ͟т͟г͟ᴏ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟т͟һ͟ɪ́͟͟ᴄ͟һ͟:͟ ͟“͟ⅼ͟ᴏ̛̃͟͟͟ ͟ᴠ͟ᴏ̂͟͟ ͟п͟ᴀ̆̀͟͟͟ᴍ͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ̉͟͟ ͟ь͟ᴏ̣̂͟͟͟ ͟п͟һ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ́͟͟т͟ ͟х͟ɪ́͟͟ᴜ͟ ͟т͟һ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ɪ́͟͟п͟һ͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟.͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ᴍ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ᴍ͟ᴏ̉͟͟ɪ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ́͟͟,͟ ͟3͟,͟ ͟4͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ѕ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴍ͟ᴇ̣̂͟͟͟т͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ́͟͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̉͟͟ ͟ʟ͟ᴜ͟ᴏ̂͟͟п͟.͟ ͟ɴ͟ɡ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟7͟,͟ ͟8͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ѕ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ԁ͟ᴀ̣̂͟͟͟ʏ͟…͟ ͟ɴ͟һ͟ᴜ̛̃͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴏ̛̃͟͟͟ ͟т͟һ͟ᴇ̂́͟͟͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟т͟һ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴩ͟һ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ᴠ͟ɑ͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴜ̛̉͟͟͟ ͟т͟ᴇ̂́͟͟͟,͟ ͟т͟һ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟п͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟ ͟т͟ᴜ́͟͟ᴄ͟”͟.͟

͟т͟ᴜ̛̀͟͟͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟,͟ ͟ᴄ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟т͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟һ͟ᴏ̛͟͟п͟.͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟1͟ ͟т͟һ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟п͟ ͟ԁ͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟һ͟ᴇ̣͟͟п͟ ͟һ͟ᴏ̀͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟п͟һ͟ᴏ̉͟͟.͟

ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴀᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ, ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ – 8

͟с͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ ͟п͟һ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟һ͟ᴏ̣͟͟ ͟ʟ͟ᴜ͟ᴏ̂͟͟п͟ ͟т͟г͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̣̂͟͟͟ᴩ͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟

 

͟ʜ͟ɑ͟ɪ͟ ͟п͟ᴀ̆͟͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟п͟ɡ͟ ͟ԁ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴍ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟,͟ ͟т͟г͟ᴏ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟ ͟т͟г͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟т͟г͟ᴏ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟.͟ ͟т͟г͟ᴏ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟т͟ᴜ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟п͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴀ̆͟͟п͟,͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴠ͟ᴀ̉͟͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴜ͟ᴏ̂͟͟п͟ ͟ᴍ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴇ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟.͟

͟т͟ᴜ͟ʏ͟ ͟п͟һ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟,͟ ͟һ͟ᴏ̣͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛̃͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟т͟һ͟ᴜ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ́͟͟ ͟т͟г͟ᴀ́͟͟п͟һ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̉͟͟ɪ͟.͟ ͟т͟г͟ᴏ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟һ͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴏ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟ь͟ᴜ̛̀͟͟͟ɑ͟ ͟ь͟ᴏ̣̂͟͟͟п͟,͟ ͟һ͟ɑ͟ʏ͟ ͟ɡ͟һ͟ᴇ͟п͟…͟ ͟с͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ʏ͟ ͟т͟һ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴜ͟ɪ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟т͟г͟ᴏ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ́͟͟ ͟ᴋ͟ʏ̃͟͟ ͟т͟ɪ́͟͟п͟һ͟,͟ ͟һ͟ɑ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟г͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɡ͟һ͟ᴇ͟п͟ ͟т͟ᴜ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟һ͟ ͟ᴋ͟ʏ̀͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟.͟ ͟т͟г͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ѕ͟ᴏ́͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟һ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ѕ͟ᴇ̉͟͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛̃͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ᴍ͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴩ͟һ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟һ͟ᴏ̛͟͟п͟.͟

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *